Servisní systém pro technické vybavení vaší firmy

Systém MachineLOG IT, nabízí jednoduchou organizaci, vkládání a zobrazování požadovaných informací a to jak z pohledu lisovny, tak i z nářaďovny. Součástí je semi-automaticky vznikající znalostní databáze problémů a jejich řešení. Navíc je systém navržen tak, aby jej bylo možno použít jak samostatně, nebo jako sekundární systém, k již existujícímu informačnímu systému.

Díky tomuto systému lze zaručit lepší a jednodušší podporu pro technické pracovníky a zároveň lze zajistit informovanost manažerů přes přehledné administrační rozhraní v reálném čase. Systém plně nahrazuje papírové průvodky a umožňuje centrálně zadávat a sledovat data z údržby, nebo opravy nástroje. Při nasazení na lisovnách zjednodušuje odvádění práce, informuje o problémech a usnadňuje vyhledání řešení problémů.

Cílem je dosáhnout minimálních prostojů při výrobě a servisní podpoře výroby ať již na preventivní údržbě, nebo při opravách. Systém umožňuje on-line sledovat postup jak výroby, jak i opravy a to včetně prokazatelnosti provedení jednotlivých kroků, nebo dokumentace opravy problémů, či prokazatelnosti korektního průběhu preventivní údržby.

Základní informace

MachineLOG IT přináší novou generaci podpory pro stroje, nástroje a technologické celky. Nabízí možnost vydělit se pomocí patentované technologie a získat náskok díky efektivnější péči o zákazníka.

Systém MachineLOG IT byl prvotně vyvinut na správu servisních úkonů ve firmě. Je navržen tak, aby zlehčoval práci a všem účastníkům přinášel právě ty informace, které potřebují. Díky vnitřní struktuře a systému na předávání majetku jej lze využít jak pro malé firmy, části firem či velké nadnárodní korporace.

Co systém přináší

Jednoznačná identifikace pomocí QR kódu, kompletní informace o historii co se dělo s nástrojem pomocí sledování a změny stavu u výroby. Na jednotlivých nástrojích přístup k aktuálnímu elektronickému manuálu. Na daném nástroji rychlé řešení oprav pomocí propracovaného servisního systému a pomocí tvorby databáze servisních úkonů, je možné rychleji vyřešit problémy, které již byly řešeny.

Systém MachineLOG IT je vytvořen pro jednoduché zajištění komplexních informací s cílem: opltimalizovat vstupy s minimem úkonů maximalizovat efektivitu vyvolání informací Patentovaný systém firmy MachineLOG IT, s.r.o. řeší komplexní znalostní databázi problematiky provozu a údržby pro formy na plasty a lehké kovy, střihací a tvářecí nástroje.

Jak systém pracuje

Základ systému je šifrovaná databáze s odstupňovanými přístupovými právy, která jednoduše umožňuje sledování pohybu nástrojů a jejich aktuálního stavu. Pro využití systému stačí chytrý telefon nebo tablet s datovým připojením pomocí WiFi nebo 3G. Jednoduchost uživatelské obsluhy umožňuje rychlé vkládání informací včetně obrazové dokumentace stavu nástroje s možností vkládat grafické poznámky.

Každá forma je vybavena unikátním QR kódem, který umožňuje vstup do šifrované databáze. Výrobní pracovník tedy nasnímá QR kód pomocí chytrého telefonu s nahranou aplikací MachineLOG IT. Tato aplikace převede číselný kód na adresu do šifrované databáze a dle přístupových práv povolí pracovníkovi provést potřebné úkony.

Je samozřejmé, že jiné pravomoci na prohlížení a zadávání informací bude mít vedoucí projektu a zcela jiné pak bude mít obsluha lisu. Toto víceúrovňové řízení se pozitivně odráží na rychlosti a jednoduchosti zadávání dat do systému. Pracovník, který nebude zatěžován nadbytečnou administrativou, bude tyto informace zadávat ochotněji, než osoba, která musí dublovat zápisy na papír a pak je přepisovat do počítače. Další výhodou je minimalizace rizika vzniku chyb při zadávání informací. Jakékoliv přepisování informací zvyšuje riziko vzniku chyby.

Základní prvky systému

Servis

Modul servis je podstatná část systému MachineLOG IT. Jedná se o semi-automatické shromažďování informací o nehodách a problémech v návaznosti na řešení. Popis problému a řešení lze navázat na další stroje. Tedy pokud na jednom stroji vyřeším problém, je potenciál toho, že když se objevil jednou, může se objevit i podruhé a v tu chvíli jednoduše navážu toto řešení na všechny stroje, kde je potenciál problému. Tím je zaručeno sdílení informací mezi servisními techniky.

Náhradní díly

Pro jednodušší pořádek v seznamu náhradních dílů lze jednoduše použít integrovaný kusovník náhradních dílů. Náhradní díly lze jednoduše vkládat z existující databáze, včetně kontaktu na dodavatele pro rychlost objednání, nebo vkládat nové. Tím se urychluje objednání korektního náhradního dílu a eliminuje se možnost objednat díl špatný.

Manuály

Systém poskytuje možnost využívat manuály a to jak standardní, tak i krokové (step-by-step) návody a technické doporučení. Návody se vedou a udržují na jednom místě a je velmi jednoduché je udržovat aktuální. Je podporován vícejazyčný manuál, tedy lze zadat manuál v primárním jazyce a tento překládat dál.

Podpora

Mezi další prvky systému patří také podpora. V systému nájdete komplexní informace o předání a různé specifické statistiky, díky kterým budete mít všechny informace pod kontrolou. Navíc v této sekci získáte nejen globalní podporu, ale i podporu ve více jazycích.

Uživatelské role

Systém umožňuje omezit povolené/proškolené uživatele na stroj/nástroj. Jedná se o další bezpečností prvek. Uživatele lze filtrovat podle přiřazené pozice a tím omezit, nebo naopak zviditelní informace, které má k dispozici. V kontaktních údajích je jak e-mailová adresa, tak i funkční telefon, což umožňuje rychlejší kontakt při interní firemní spolupráci. Například při přesunu stroje na jinou firmu, nebo kontakt na odpovědnou osobu v předchozí firmě, nebo lze tímto způsobem urychlit a zjednodušit vztahy po ose: objednatel-konstrukce-výrobce-provozovatel. Díky jednomu kontaktnímu místu v MachineLOG IT lze sdílet kontakty na profesionály, odpovědné za fungování stroje/nástroje a tím zjednodušit opravy a uvádění do provozu.

Specifikem systému, je i možnost nadefinovat funkci „překladatel“, kdy tato pozice má přístup pouze na manuály. Tyto manuály lze tedy udržovat ve vícejazyčné verzi bez potenciálního nebezpečí ztráty znalostní (vykradení znalostní databáze) překladatelem. Zároveň je zajištěno jedno centrální místo pro všechny manuály a tím se mimo jiné udržuje překladatelská databáze v jednom místě a je tedy použitelná pro více překladatelů. Tím je zajištěna kontinuita překladů s použitím shodných výrazů pro jednoduší porozumění textu zahraničních pracovníků.

Instalace systému

Instalace systému MachineLOG IT splňuje veškeré podmínky a pravidla pro nasazování software ve firmách. Základní druhy instalací jsou dvojí, přímo rozdílné jsou v místě uložení dat a aktualizací aplikace. Pro většinu firem je doporučená verze v cloudovém řešení, ale pokud je nezbytné mít data na vlastních serverech, je možné nabídnout i tuto variantu.

Instalovaná a hostovaná verze přímo ve vaší firmě

Výhoda je, že máte data u sebe na serveru, ale je třeba provádět občasné aktualizace. Náklady na pořízení jsou vyšší než u cloudového řešení.

Cloudové řešení hostované na našich serverech

Výhoda je v automatických aktualizacích, nižších pořizovacích nákladech a garantované dostupnosti odkudkoliv.

Přínosy nasazení systému

 • Snadná dostupnost kompletní, aktuální, schválené dokumentace výrobků, či parametrů na operátorském stanovišti kdekoliv a kdykoliv
 • Systém MachineLOG IT může sloužit jako primární tak i sekundární systém ve firmě
 • Možnost udržování znalostní databáze ve firmě
 • Eliminace nespolehlivé komunikace přes e-mail
 • Zkrácení komunikační smyčky (ze dnů na hodiny)
 • Řešení problémů při předávání znalostí mezi generacemi
 • Prevence před ztrátou informací při předávání mezi pracovníky
 • Podpora výrobních procesů dle ISO
 • Nahrazení průvodní papírové výrobní/servisní dokumentace elektronickou formou
 • Centrální technologických parametrů lisovacích nástrojů s návazností na stroje a možností sdílet parametry mezi firmami při předání výroby
 • Zjednodušení práce obsluhy strojů (papírové průvodky nahrazeny elektronickou formou). Snadné odvádění výroby přímo na pracovišti při lisování
 • Možnost dohledání technologických dat včetně zodpovědných osob, podílejících se na konkrétní zakázce. Sledování je možné jak přes lisovnu, tak i přes nástrojárnu
 • On-line monitorování přihlášených osob na pracovišti
 • Správa proškolených uživatelů na výrobní operace
 • Okamžitá signalizace přerušení výroby – automatické zasílání upozornění odpovědným osobám. Automatické vedení elektronických provozních deníků, správa údržby
 • Otevřené API umožňuje propojit systém MachineLOG IT s libovolným účetním programem